tisdag 12 december 2023

Adventsläsning

 


The Druids Bringing in the Mistletoe, 1890

George Henry 


MISTELN


Av träd och sten och av eld och vatten

allvise gudar ett löfte tog.

Blott misteln glömdes, den fågelburna

i ekens grenverk, och Loke log.


En ödslig saga från urgrå tider,

ett märkligt diktverk: hur Balder föll.

Den blide Balder, den blinde Höder

som häpen bågen i handen höll.


Blint dräptes Balder. Och Höder dräptes

och jorden rullar alltjämt sitt klot

i blinda rymder mot löftesdaggen

bak fimbulvinter och feberhot.

                   Nuls Ferlin”November .. 3. eller 4. Dagar för Nytenningen, skal man skiuta ned Mistelen aff Eken med een skarp Pijl .., han är godh emot fallande Soot” skrev prästen Isaacus Erici, 1645.

Vi är lite sent ute om vi behöver skjuta ned några mistelkvistar. Men Balder är ju redan död, och vill du bara ha en kvist att hänga på strategisk plats i jul, så går det nog bra att skörda misteln när som helst — det vill säga det går inte alls bra eftersom misteln är fridlyst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar