tisdag 13 november 2018

I dag för 65 år sedan

Robin Hood and Maid Marion

krävde Mrs. Thomas J. White att alla hänvisningar till Robin Hood skulle avlägsnas från läroböckerna i Indiana. Hon satt med i statens läromedelskommitté, och ansåg att sådan kommunistpropaganda var förkastlig. I samma andetag lyckades hon få med kritik mot kväkarna eftersom de “don’t believe in fighting wars.” Även om "röda skräcken" var utbredd i U.S.A. under 50-talet, så fick hon inget större gehör för sin begäran.
Tilläggas bör att den här episoden högligen roade medborgarna i Sovjetunionen.

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar