tisdag 7 februari 2017

Stickbeskrivning och lite till

Har du bevistat en muffbal på sistone? Det har inte jag heller, det förefaller vara lite glest mellan dem, det tycks inte beror på årstiden så det kanske har med bristen på pigor, att göra.
Dans i Gopmors stuga
Anders Zorn
Jag vet inte heller om dansen i Gopmors stuga kan klassas som en pigbal  men det är det närmaste jag kan komma i bildväg. Så här säger Hellquist om slika tillställningar:

 muff, sämre bal, pigbal; 1667, från Finnl., dock något dunkelt till sin innebörd: ’7 kannor ööl, tagne . . på Lilieholms muff’; med sammans, borgar-muff enl. finnen Ramsay. I Sverige huvudsakligen belagt från Uppsala, t. ex. Törneros: ’»muffarna» eller pigbalerna’, Svenska Biet 1841: ’Muff är ett bland vinternöjena i U.’ (jfr Sylwan Fyrtiotalets student s. 112). - Sammans.: muff-bal, ävenledes med belägg väsentligen från Uppsala o. Finnland: Gottlund i dagbok 1814 (Åbo): ’Jag var .. på muffbalen hos Seipelss. Der var ett skönt sällskap, aldrig har jag ännu sett sådana’ (Skr. utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finl. CXVI: 134), Aminoff 1819 (Uppsala), Ilmoni 1829 (Finnl.). I ett brev från Uppsala 1819 (Skr. utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finl. XGVI: 31) lämnar finnen Aminoff en förklaring av ordets innebörd i Uppsala (’danser, som det sämre folket håller’), vilken synes visa, att denna var en annan än i Finnl.; knappast däremot, såsom av andra finsk-svenska belägg framgår, att ordet där var okänt. Att döma av de äldsta beläggen har ordet finskt ursprung. - Föråldrat är muffdans, Alleh. 1773 febr.: ’Muff-Dans i Ormsaltar-Gränd’ (Levertin Teater o. drama s. 232). - F. ö. av okänt ursprung (en gissning hos Noreen V. spr. 3: 489). 

Som vanligt började allt hos Gutenberg, i The New Guide to Knitting & Crochet, av Marie Jane Cooper lär jag mig hur jag stickar mig en muff  inte för att jag behöver en, eftersom jag har minst tre stycken redan  men jag har en svaghet för muffar. Dessa utmärkta handvärmare, som bara är utmärkta så länge man inte måste bära på något.
Knitted Muff
Cast on forty-five stitches, every row alike; slip a stitch at the beginning, knit one, purl one, repeat to the end a piece about twenty inches in length, enough for a moderate sized muff, lined with Gros-de-Naples*, stuffed with wool, and enough horse hair to keep it in shape: shades of wool to imitate sable, are the best colours.

Jag hoppas att hugade mufftillverkare har tillgång till både ull och tagel. Den blir förmodligen inte lika stilig som den på bilden, men är säkert alldeles utomförträfflig som handvärmare.
Efter den lärorika avvikelsen om pigbaler hittade jag vad jag sökte, muffens ursprung:
 muff, o. 1630 = da. muffe; från ty. = eng.; jfr sv. dial. muffel, muff, no.: halvvante, från fra. moufle (mlat. muffula 817); av germ. urspr., till Ity. muffe(T)n, hölja in, väl egentl.: täppa till munnen (så att man endast kan mumla), jfr höll. moffelen, mumla, av ljudhärmande ursprung). Möjl. dessutom sammanblandning med mlty. niouwe, (vid) ärm (germ. *mawö’. litau. uzmova, muff); jfr att fra. moufle även kan ha denna betyd. Se Falk-Torp under muffe. 

Och när jag sedan kollade den engelska etymologin upptäckte jag att det är ett rosa ord, som vi inte ska lära Trump.

muff (v.) Look up muff at Dictionary.com
"to bungle," 1827, pugilism slang, probably related to muff (n.) "awkward person" (1837), perhaps from muff (n.) on notion of someone clumsy because his hands are in a muff. Related: Muffedmuffing.
muff (n.) Look up muff at Dictionary.com
"warm covering for the hands," 1590s, from Dutch mof "a muff," shortened from Middle Dutch moffel "mitten, muff," from Middle French moufle "mitten," from Old French mofle "thick glove, large mitten, handcuffs" (9c.), from Medieval Latin muffula "a muff," of unknown origin. In 17c.-18c. also worn by men. Meaning "vulva and pubic hair" is from 1690s; muff-diver "one who performs cunnilingus" is from 1935.
ear-muff (n.) Look up ear-muff at Dictionary.com
also earplug, 1859, from ear (n.1) + muff (n.).
muffle (v.) Look up muffle at Dictionary.com
early 15c., "to cover or wrap (something) to conceal or protect," perhaps from Middle French mofler "to stuff," from Old French moufle "thick glove, muff" (compare Old French enmoufle "wrapped up"); see muff (n.). Meaning "wrap something up to deaden sound" first recorded 1761. Related: Muffledmuffling.
muffin (n.) Look up muffin at Dictionary.com
"light, small cake made with eggs," 1703, moofin, possibly from Low German muffen, plural of muffe "small cake;" or somehow connected with Old French moflet "soft, tender" (said of bread). Muffin top in reference to waistline bulge over tight, low jeans is attested by 2005, from resemblance to baked muffins from a tin.
muffler (n.) Look up muffler at Dictionary.com
1530s as a kind of wrap for the throat, agent noun from muffle (v.); as an automobile exhaust system silencer, it is attested from 1895.

* Gros de Naples – literally “thick or stout of Naples;” and by which we understand it to be a silk of that description.  The article we know in trade by this name is a plain stout silk; it is the staple of silks; but of which there are of course, many qualities, and in all colours; lengths various, to 100 yards.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar