söndag 10 april 2011

Nyttiga nötter

Valnöt
Valnöten hette också på medeltidens svenska valnöt eller valnot. “Tak swa mykyt som en walnoth är stoor”, står det t.ex. i ett medeltida recept. Ordet är — liksom saken — naturligtvis inte inhemskt. Det är lånat från lågtyskan, där det under medeltiden hette walnut och walnot, vilket i modern tyska blivit Walnuss. Valnötsträdet ((Juglans regia) har kommit till Tyskland söderifrån. Det är inhemskt i Medelhavsområdet och bör ha odlats i det gamla Gallien, det nuvarande Frankrike. Därom vittnar dess senlatinska namn, nux gallica (den galliska nöten). Detta namn återfinner man i medeltidens högtryska i formen wälhisch nuz, i den äldsta engelskan wealh-hnutu, i gammalisländskan valhnot, dvs. välsk nöt. I förleden walh döljer sig det keltiska namnet på folkstammen Volcaæ, känd bland annat från Cæsars bok om “Galliska kriget”. Vid mötet mellan keltiskt och germanskt språk har o och k förskjutits till a och h. Val som förled, liksom det därav bildade adjektivet välsk, kom tidigt att användas om alla kälter, därefter om alla romanska folk, fransmän som italienare. Välska seder är sydländska seder. Av samma ord kommer också vallon som namn på en person från den fransktalande delen av av Belgien i motsats till flamländare. Också släktnamnet de Wahl hör hit, kan översättas med vallonen, den välske.

Detta står att läsa i Gösta Bermans “Ord med historia“, att jag kom att tänka på hans förklaring av ordet, beror på att jag just läste hur nyttiga nötter, i synnerhet valnötter, är. De innehåller mer antioxidant och E-vitamin än andra andra nötter. Och det gäller både engelska (persiska)- och svarta valnötter. Här i Sverige går det nog inte att få tag på den i Amerika inhemska svarta valnöten (Juglans niger), den goda men otroligt svårknäckta nöten, som har kraftigare smak än den vi kan köpa här.

En nötknäppare för de hårdknäckta svarta valnötterna

1nöt subst. ~en nötter [nöt´-]
ORDLED: nöt-en
• (ofta plur.) frukt som i moget tillstånd består av ett (ofta brunt) hårt, torrt skal och en (oftast) ätlig fet kärna med mild smak och som faller av träd el. buske oöppnad; äv. om likn. stenfrukter, baljor e.d. {SYN. nötfrukt}: nötbrun; nötchoklad; nötkaka; nötknäckare; nötknäppare; nötkola; nötkärna; hasselnöt; jordnöt; kokosnöt; valnöt
BET.NYANSER: a) särsk. om vissa välsmakande sorter (hasselnötter, valnötter m.fl.) som bl.a. utgör traditionella inslag i det svenska julfirandet: en skål med ~ter, russin och fikon; knäcka/knäppa ~ter b) om nötliknande frö el. fruktdel: jordnöt; muskotnöt
IDIOM: en hård ~ att knäcka ett svårt problem att lösa; få på ~en få stryk el. ovett vard.
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. nyt, not, nut; gemens. germ. ord, ev. besl. med lat. nux 'nöt'

nöt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
ORDLED: nöt-et
• tamt oxdjur {SYN. nötkreatur}: nötboskap; nötkött; ungnöt; biff av ~
BET.NYANS: överfört om person som anses dum, naiv e.d.: ditt ~!; han kallade henne ett godtroget ~
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. nöt; gemens. germ. ord, med grundbet. 'egendom'; besl. med njuta; idiomet få på nöten (ca 1910) till sjömansslang nöt i bet. 'mun'

Kan naturligtvis inte låta bli att fundera över ordets andra betydelser. Jag har förstått att unga människor tror att en korkad person är EN nöt, precis som i engelskan, ordet nötkreatur är kanske inte så vanligt förekommande i dag.
Men varför man är “nutty” på engelska har jag inte lyckats ta’ reda på - någon som vet eller har några teorier? Ordet har förövrigt ännu fler betydelser på engelska än svenska:
1.
* An indehiscent, hard-shelled, one-loculated, one-seeded fruit, such as an acorn or hazelnut.
* A seed borne within a fruit having a hard shell, as in the peanut, almond, or walnut.
* The kernel of any of these.
2. Slang
* A crazy or eccentric person.
* An enthusiast; a buff: a movie nut.
* Informal A difficult endeavor or problem: Painting the closet was a tough nut to crack.
*The human head.
*The cost of launching a business venture.
* The operating expenses of a theater, theatrical production, or similar enterprise: "The [theater] has simply failed to attract enough paying customers per week to meet its nut".
* Vulgar Slang A testicle.
* do one's nut Brit slang to be extremely angry; go into a rage

* (Engineering / Mechanical Engineering) a small square or hexagonal block, usu. metal, with a threaded hole through the middle for screwing on the end of a bolt
10. (Individual Sports & Recreations / Mountaineering) Mountaineering a variously shaped small metal block, usually a wedge or hexagonal prism (originally an ordinary engineer's nut) with a wire or rope loop attached, for jamming into a crack to provide security Also called chock
* (Cookery) a small usually gingery biscuit
* Brit a small piece of coal
vb nuts, nutting, nutted
1. (intr) to gather nuts
2. (tr) Slang to butt (someone) with the head

*nuts and bolts essentials, basics, fundamentals, nitty-gritty (informal), practicalities, ins and outs, details Social skills are the nuts and bolts of social interaction.

5 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Visst är det gott!

  SvaraRadera
 3. Instämmer med föregående talare.
  kram från Mette

  SvaraRadera
 4. Jag är oxå nötfantast, och älskar svarta valnötter.

  SvaraRadera