tisdag 30 augusti 2022

Grattis Alexandra!

 Alexandra Gripenberg

1857 - 1913


Alexandra var en kvinnosakskvinna, politiker och författare från Finland. Jag är lite osäker på om jag ska kalla henne finländska eller finska — hon var svensktalande, men en övertygad fennoman, det i kombination med att hon var en svensk adelsdam, gjorde henne kontroversiell i Finland.

Hon utsågs som delegat till en internationell kvinnokongress i Washington 1888. Efter vilken hon stannade kvar, och reste runt i USA i ett halvår.

Om detta skrev hon boken ”Ett halfår i Nya Verlden. Strödda resebilder från
Förenta Staterna”, 1889, 

en högst läsvärd bok som finns hos projekt Runeberg http://runeberg.org/qgnyaverld/.

Om sina första intryck av New York skriver hon bland annat: 

New-York är i våra ögon blott storstad i allmänhet. 
Det enda som skiljer den från Europas städer är fysionomierna i gatvimlet. Utom snart sagdt alla europeiska nationer, ser man här kineser med orörliga ansigten, blå blusar och skor med tjocka hvita sulor; 
japaneser med de lätt igenkänliga

spelande, intelligenta ögonen; negrer med ullhår och klumpigt utskurna munnar; mulatter, qvadroner, oktroner med en hy som vexlar från mörkaste hasselbrunt till en svag skiftning i gult. Det sydländskt brokiga intrycket af dessa olika

menniskoracer förhöjes af 

fruktmassorna; hvilka redan vid denna tid på året voro hopade i frukthandlarenas hörn. Stora knippor af gula bananer, klasar af blågröna drufvor, hopar av doftande oranger, stela ananas. Och sedan blommorna — ett slöseri af rosor, heliotroper och violer. 

Mellan frukter och blommor stå

nötforsäljarena med sina korgar. Amerika är nötternas forlofvade land. Här finnas kokos- och valnötter, ärt-, smör-, hassel- och hickorynötter. Synnerligen omtyckta äro ärtnötterna och gatpojkarna här ha lika stor skicklighet i att under tuggandet spotta ut skalen, som ryssarna ha att befria sig från skalen af solrosfröna. 
ötver allt på New-Yorks gator hör man knastrandet från de små kolugnarna, i hvilka ärtnöttema rostas. En lika omtyckt läckerhet är „popcorn“, rostad majs.

— —

New-York ligger på en ö och dess framtid är derfor oroväckande. Årligen tillväxer den, såväl genom emigrationen, som på naturligt sätt, och har dock icke rum att tillväxa. Den har nu redan omkring 
1,300,000 invånare och

lefnadskostnadema äro mycket dyra. 

Genom sitt läge vinner den emellertid präktiga utsigter öfver Hudsonfloden och utåt hafvet. En af de vackraste är från Brooklyn bron. Denna ingeniörvetenskapens triumf bär på sin nacke två banspår, två vägar för åkande och flera för gående. 

— —

Hvad som deremot är ofantligt utbredt, är vanan att uppträda offentligt, utan 
att dö af förskräckelse. Amerikanskan rör sig vid dylika tillfällen med lugn ledighet, ofta med verkligt behag. 

 

2 kommentarer:

 1. En ny bekantskap för min del, denna Alexandra Gripenberg. Om hon sedan var finländska eller finska var frågan. Jag skulle säga finlandssvensk trots allt men hon ville tydligen inte det själv.
  Trevlig berättelse om New York och folket, frukterna där. Qvadroner, oktroner, uttryck som jag tror att jag aldrig har hört, i alla fall inte lagt märke till förrän nu.
  Ja, grattis säger jag också åt Alexandra!

  Karin

  SvaraRadera
 2. Trevligt att ha dej tillbaka på bloggen!
  Och givande och förnöjsamt att läsa om Alexandra Gripenbergs verk och tankar.

  SvaraRadera