måndag 30 april 2018

V som i Valborg (och våffla)

käraste bröder och systrar slån up edra tjäll;
våfflor och strufvor i gröngräset ställ.

Så diktar Bellman i Fredmans epistel n:o 19  han tycks ha varit förtjust i våfflor, åtminstone skrev han ofta om dem.

A Dutch Kitchen Scene
Joachim Beuckelaer 

Personligen är jag mer förtjust i Beuckelaers detaljrika målningar, och försöker lista ut vad personerna på den här bilden gör —ja, att kvinnan till höger gräddar våfflor går inte att ta miste på, men vad gör den andra kvinnan? Hon tycks ha ett mått eller kärl i högerhanden, men håller hon i ett linhuvud med den andra? Det ser ju ut som om mannen till vänster håller i en härvel, men inte ser det ut som garn på den.
Men det var inte om garn jag skulle tala i dag, utan om våfflor. Nu igen, trots att jag nog antytt att ämnet är uttömt! 

Endast i få bygder ser man nu vid valborgsmässan eldarna flamma i den ljusa kvällen. inte heller firas första maj som förr med våfflor och mjöd, af hvilket man drack sig märg i benen! om hemmen åter upplifvade denna sed och – i en tidsenlig form – den gamla leken mellan de utklädda vinter- och vårkungarna, skulle barnen erhålla ett oförgätligt minne af vårens återkomst.
                                 ur Skönhet för alla, Fästvanor (1899) avEllen Key

 Jag upptäckte ju nyligen att inte bara Jungfru Marie bebådelsedag är en våffeldag, utan att det förr tycks ha varit tradition att grädda våfflor på Valborgsmässoafton. Kanske är det bara jag som missat det, 
The Waffle Baker, c. 1850-82
 Alexander Hugo Bakker Korff

Men skolan församlade sig på skolgården för att med sångarne i spetsen vandra till rektor Frank, hos hvilken den alla valborgsmässoaftnar var inbjuden på majöl och våfflor och att se eldarna tändas uppifrån hans stora, högt öfver Mälaren liggande trädgård. I rektorshuset väntade man snart det långa tåget. Stora träbord på bockar voro ställda öfver allt på sandgångarna under de mörka, ännu blott af bleka skott prydda träden. Dörren till köket stod öppen, så man såg den stora, svarta köksan stå framför spiseln och grädda den sista laddningen våfflor i sitt våffeljärn. Det fräste i plåtarna. Eldskenet slog brandrödt öfver det svarta, koppärriga hufvudet.  Hon såg ut som en häxa, som tycker om kristet blod, medan Ingrid, den rödhåriga och finhylta husan, stod som i ett bakverkshus mellan alla våffelfaten, och skrattande staplade upp den ena pyramiden efter den andra af frasande hjärtan.
                             ur Magistrarne i Österås (1900) av Oscar Levertin

Skulle nu någon vilja prova ett nytt våffelrecept till Valborg, så kanske det här receptet som jag nyligen fick av en kanadensisk väninna passa. Med keso i smeten blir de rätt matiga  jag hade vanlig "knölig" keso, och det gick alldeles utmärkt.
Fyra våfflor säger receptet att det blir, men det beror ju på vilken sorts våffeljärn man har.

 • 2 eggs
 • 1/4 cup buttermilk
 • 3 tablespoons oil 
 • 1/2 cup creamed cottage cheese
 • 1/2 teaspoon vanilla
 • 1/4 cup flour
 • 1/2 teaspoon baking powder 
 • 1/4 teaspoon baking soda
 • 1/4 teaspoon salt
 1. Beat eggs, buttermilk, oil, cottage cheese, and vanilla until well blended. 
 2. Add dry ingredients and mix just until combined, the mixture will be somewhat on the thin side.
 3. Cook in waffle iron until done..they will be golden in color.
Tidigare våffelinlägg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar