lördag 26 november 2016

Grattis Mary!

Mary i åttioårsåldern
Mary Edwards Walker 
26 november 1832 – 21februari 1919

Världen behöver fler kvinnor av Marys kaliber!
Att hon kom att bli en sådan frifräsare berodde säkerligen till stor del på hennes framsynta föräldrar, de gav sina fem döttrar och enda son samma förutsättningar vad beträffar skolgången. Hemma var de goda förebilder, att se fadern utföra husliga sysslor var lika vanligt som att se modern arbeta i jordbruket, och när Mary och hennes systrar var gamla nog att hjälpa till på gården klädde hon sig i långbyxor, som var avgjort mer praktiska för sådant arbete.
Som ung arbetade hon några år som lärare för att tjäna ihop till sin läkarutbildning, som hon blev färdig med 1855, samma år som hon gifte sig med en kurskamrat — och behöll som gift sitt flicknamn.
Tillsammans öppnade de en praktik, som inte gick så värst bra eftersom allmänheten misstrodde kvinnliga läkare.

 Eftersom hon ansåg att den traditionella kvinnodräkten inte bara var till ett hinder, ansåg hon dessutom ohälsosam, med tanke både på att den krävde korsett och samlade damm. Så hon klädde sig i byxor, och över dem bar en en knäkort klänning med vid kjol. Så småningom övergav hon klänningen och klädde sig som en man, för vilket hon blev arresterad vid upprepade tillfällen. 
Men hon framhärdade och sa: "I don't wear men's clothes, I wear my own clothes."
Under inbördeskriget gick hon ut som frivillig (för nordstaterna), först som sjuksköterska, men så småningom som kirurg. För att ge vård åt en civila personer gick hon in på sydstaternas sida och fängslades under några månader.

Efter kriget skilde hon sig från maken som varit otrogen, och fortsatte oförtrutet att arbeta för allt hon trodde på, främst för att kvinnor skulle ha samma rättigheter som män, men hon var även engagerad i nykterhetsfrågan. Hon skrev ett par böcker, många artiklar och reste runt för att hålla föredrag.

2 kommentarer: