onsdag 2 juli 2014

Simma lugnt?

Är du en fena på administration? Nu söker vi en medarbetare i backoffice på heltid till bank!

Ocean Friends Walter 
Jenn Ski
fe`na subst. ~n fenor 
ORDLED: fen-an
• platt sim- och styrorgan hos djur som lever i vatten
 särsk. fiskar:fenstrålehajfenasimfena
BET.NYANSER: a) överfört om bil- el. flygplansdetalj av likn. form och med stabiliserande funktion b) fenkölIDIOM: utan att röra en ~ helt stillaHIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. fina; gemens. germ. ord, trol. besl. med lat.pinna 'spets'

Tänk att endaste litet ord kan få det att bli så löjeväckande. Jag ser för mig en arbetsplats där personalen lojt simmar runt med grodfötter, istället för en bank med fenomenalt duglig personal.
Catharina Grünbaum besvarde en fråga om ordet 2008.

fenomena´l adj. ~t 
ORDLED: feno-men-al
• som har en utomordentlig färdighet
 inom ett visst område, särsk. idrottsligt el. artistiskten ~ trollkonstnär
BET.NYANS: om handling o.d.en ~ prestation av NN -- guldmedalj i två klasser
KONSTR.: ~ (i ngt), ~ (i el. på att+INF)HIST.: sedan 189

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar