måndag 23 maj 2016

Grattis Margaret

Sarah Margaret Fuller Ossola
23 maj - 19 juli 1850
En spännande kvinna, tack vare en framsynt far fick hon redan i hemmet en omfattande undervisning, som senare följdes av mer formella studier. Redan i trettioårsåldern betraktades hon som den mest belästa personen i New England, det var också vid den tiden hon startade diskussionsgrupper, som hon kallade konversationer. Vid den här tiden var det inte vanligt att kvinnor fick tillträde till högre studier, så dessa grupper riktade sig till kvinnor, som ville studera och diskutera.
Margaret var en aktiv kvinnosakskvinna, i synnerhet engagerade hon sig för att kvinnor skulle få möjligheter att studera, och att kunna komma ut på arbetsmarknaden.
Under en vistelse i Italien träffade hon Giovanni Ossola, med vilken hon fick en son. Sommars 1850 lämnade familjen Italien för att segla till U.S.A., men de kom aldrig fram, skeppet förliste och hela familjen omkom.
Gutenberg har en del av Margarets böcker, bland annat "Woman in the Nineteenth Century and Kindred Papers Relating to the Sphere, Condition and Duties, of Woman", en intressant bok, som jag bitvis finner rätt tråkig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar