måndag 17 januari 2011

Monetära grubblerier

Bilden har jag snott hos myntkabinettet
.
Karins biografminnen fick mig att grunna på hur mycket pengar 100 mark egentligen var 1942. Lätt, tänkte jag, nätet har omvandlingstabeller för allt — men där fick jag tji. Jag hittade massor med sidor som handlade om valutakurser, men när det gäller pengar så förefaller det som om allt som inte sker i detta nu är historiskt. Det fanns inget som sträckte sig mer än några år bakåt i tiden. Se'n får jag väl tillstå att även om jag är bra på mycket, så står jag mig slätt när det kommer till pengar och dess terminologi — jag fattade helt enkelt inte ens vad en del sidor och tabeller handlade om.

Till slut hamnade jag hos Riksbanken, och fattade lika lite där som på andra sidor — men det fanns en liten ruta där man kunde skriva till dem. Förmodligen skulle man skriva om mycket viktigare saker än vad 100 mark kunde tänkas vara värda i dag, men jag skrev — och jag fick svar! Stort tack till Riksbankens information, som gav mig den här länken.
Med reservation för att jag feltolkar tabellen, har jag kommit fram till att man 1942 fick ungefär 126 kronor för 100 finska mark. Knappar jag mig då iväg till myntkabinettet, får jag reda på att i dagens (2009) penningvärde blir det 2367 kronor. Ingen dålig hittelön, särskilt inte om man först snott bilden!

Kunde naturligtvis inte avhålla mig från att konsultera NE beträffande en del penningrelaterade ords ursprung.
Visst är det intressant att ordet pengar har med boskap att göra, man mätte sin förmögenhet i antal kreatur.
.
pekuniä´r adj. ~t
ORDLED: pekuni-är
• som har att göra med pengar: ~a bekymmer
HIST.: sedan 1821; till lat. pecunia 'pengar; förmögenhet', till pecus 'boskap'; besl. med fä, pekoral

monetä´r adj. ~t
ORDLED: monet-är
• som avser penningväsende: ~ union
HIST.: sedan 1895; av fra. monétaire med samma bet.; av lat. monetarius, till moneta 'mynt'; jfr mynt, portmonnä

penn`ing subst. ~en ~ar
ORDLED: penn-ing-en
• (numera mest i sms. och i några uttr.) mynt el. (ngn gång) annat betalningsmedel ⟨delvis åld.⟩: silverpenning
BET.NYANSER: a) spec. som benämning på en gammal svensk myntenhet: en ~ var i Svealand 1/8 örtug b) numera vanl. mera med tanke på värdet än på det konkreta betalningsmedlet: penningbekymmer; penningplacering; penningvärde; handpenning; lösenpenning; han kom över huset för en billig ~ c) spec. om belopp som utgör bidrag, lön, avgift e.d. ⟨i sms.⟩: föräldrapenning; sjukpenning; timpenning d) om rikedom, kapital e.d., tänkt som personligt verkande kraft: ~en regerar e) om medalj e.d. ⟨i sms.⟩: minnespenning
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. pänninger; gemens. germ. ord av omdiskuterat urspr.; jfr pfennig

peng subst. ~en ~ar [peŋ´-]
ORDLED: peng-en
• (mest plur.) mynt eller sedel (av lägre valör) {slant} ⟨i sing. vard. el. barnspr.⟩: silverpeng; pojken stoppade sin ~ i spargrisen; barnen fick en ~ av den snälla tanten; han hade alla ~arna i fickan
BET.NYANSER: a) ofta mera med tanke på värdet än på det konkreta betalningsmedlet: bilen kostade en vacker ~; han har ~ar på banken; hon hade inga ~ar på sig; tjäna grova ~ar; lämna jämna ~ar; ~arna eller livet!; reda ~ar kontanta betalningsmedel b) ibl. äv. om medalj e.d.: minnespeng
IDIOM: ha ~ar som gräs ha nästan obegränsat med pengar
HIST.: sedan 1570; till penning

ko`sing subst. ~en
ORDLED: kos-ing-en
• pengar ⟨vard.⟩: han bad henne om lite ~; hosta fram ~en innan ni får ångra er; kamma in ~en
HIST.: sedan 1892; ev. slangbildn. till kova

ko`va subst. ~n
ORDLED: kov-an
• (i vissa uttr.) penningsumma ⟨vard.⟩: storkovan; det kunde man nog tjäna en ~ på
HIST.: sedan ca 1850; av fi. kova, förk. av kova raha 'klingande (hårda) mynt'

lö`söre subst. ~t ~n
ORDLED: lös--ör-et
• lös egendom utom pengar och värdepapper o.d.; sammanfattande benämning för möbler, husgeråd, transportmedel etc. {SYN. mobilier; se lös 2} {→bohag} ⟨särsk. i jur. sammanhang⟩: lösöreauktion; av ~ och pengar tillfaller hälften änkan
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. lösöre; till öre i dess forna, allmännare bet. av 'egendom'; jfr saköre
plu`ring subst. ~en ~ar
ORDLED: plur-ing-en
• (mest plur.) peng(ar) ⟨starkt vard.⟩
HIST.: sedan 1845; sv. dial. pluring 'träkil; korvbit' (jfr korvöre)

korvöre [kår`v-] subst. ~t ~n
ORDLED: korv--ör-et
• i fraserna inte ett ~ inte ett enda öre ⟨vard.⟩; vartenda ~ vartenda öre dvs. alla tillgängliga pengar ⟨vard.⟩
HIST.: sedan 1902; förleden har oklar etymologi

stålar [stå`l- äv. stå´l-] subst., plur.
ORDLED: stål-ar
• pengar ⟨vard.⟩: fixa lite ~
HIST.: sedan 1893; av månsing stålar 'pengar'; till stål

stål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
ORDLED: stål-et
• smidbart järn framställt av tackjärn el. skrot; om legeringar av järn och kol (högst 1,5%), vanl. med tillsatser av andra legeringsbildande grundämnen (krom, volfram, nickel etc.): stålblank; ståldörr; stålfjäder; stålgrå; stålhjälm; stålklinga; stålpenna; stålvajer; rostfritt ~; moderna hus i ~, glas och betong; en byggnadsställning i ~ med gångbrädor
BET.NYANSER: a) spec. om (material till) kniv: han låg där med sex tum kallt ~ genom kroppen b) överfört i uttr. för styrka: stålmage; stålmuskler; nerver av ~; en vilja av ~; hon fick ~ i blicken; han hade en aning av ~ i rösten
IDIOM: tåla kallt ~ tåla påfrestningar el. utmaningar, oförskämdheter o.d.
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. stal; gemens. germ. ord med grundbet. 'styv; hård'; jfr stag
Om ordet nusmismatik kan du läsa hos myntkabinettet.

6 kommentarer:

 1. Vilket detektivarbete du har utfört under dagen! Jag säger bara wow! :D
  Hade nog på känn att pengarna var mycket värda under krigsåren men det där var ju en förmögenhet. Nu blir man ju nyfiken på varför ett fotografi var så mycket värt ...när delvalveringen gjordes år 1963 vet jag att mina stipendiepengar på 1000 mk helt plötsligt bara var värda 10 mk. Men det var ju tjugo år senare och mycket vatten hade runnit under broarna.

  Karin som tackar för att du är så härligt nyfiken!

  SvaraRadera
 2. Karin,
  Jag undrade också varför man var beredd att betala så mycket för ett foto. Det var ju en mycket god månadslön på den tiden!
  Margaretha
  som hoppas hon förstått tabellerna rätt

  SvaraRadera
 3. Håller med Karin - du är en riktig detektiv. :) Och alla dessa pengarelaterade ord - härligt. Många yngre personer skulle troligen inte kunna ens hälften av orden. Det känns som om det svenska språket håller på att utarmas. Och många ord verkar ersättas av engelska ord vilket ju inte är riktigt vettigt eftersom svenskan ju faktiskt har massor med ord som man kan använda.

  SvaraRadera
 4. Ja, se pengar!
  Ett sätt att relatera till vad pengar var värda "förr" som jag lärt mig är att jämföra hur länge en viss yrkeskategori
  ( genomsnittlig industriarbetare?) måste arbeta för att kunna köpa t ex ett kilo smör. Min svärmor brukade tycka att allt blivit så dyrt och att förr kostade saker och ting bara si och så mycket. Hon hade väldigt svårt att förstå att pengarna successivt "devalverades" men min jämförelse begrep hon. Jag tror att det gick att slå upp i nån årlig rapport från SCB. Jag vet inte om den uppgiften fortfarande finns att få.

  SvaraRadera
 5. Anne-Marie,
  Nu ska jag försöka att inte bli vältalig när det kommer till svengelska eller att helt enkelt norpa hela engelska ord, och stoppa in i svenskan. Men, som du redan vet, blir jag SÅ irriterad när man inte gör sig besvär att hitta ett bra och korrekt svenskt ord, när det finns så gott om dem. Det finns några få ord, där det är svårt att hitta bra svenska ord - off shore är ett. Fast det säger vi i vår familj, men egentligen säger vi off sure... natyrlemang som det också heter på klingande svenska.
  Margaretha

  SvaraRadera
 6. Olgakatt,
  Jag och mina vänner i andra länder, brukar använda priset på en liter mjölk för att jämföra priser och löner - det gäller förstås att hålla reda på vad mjölken kostar..
  Jag förstår din svärmor, det kan vara svårt att hänga med i svängarna.
  Margaretha

  SvaraRadera