lördag 23 mars 2019

669

dagar kvar 
i

A Night Out — novellutmaningen -19

14. Läs en novell där det finns en katt — A Night Out, av Edward Peple
"Jes' wait fer me an' de moon, me son, an' 
dontcher fergit dat frawgs is frawgs!"

Omar Ben Sufi was a cat. This unadorned statement would have wounded Omar Ben to the marrow of his pride, for he chanced to be a splendid tiger-marked feline of purest Persian breed, with glorious yellow eyes and a Solomon-in-all-his-glory tail. His pedigree could be traced directly back to Padisha Zim Yuki Yowsi Zind—a dignity, in itself, sufficient to cause an aristocratic languor; but, to the layman, he was just a cat.

Omar Ben Sufi hade sin egen franska husa, som badade honom och serverade honom mat på dresdenporslin.  Han levde sitt enformiga i en ståndsmässig miljö ända tills han träffade den enögde Ringtail Pete, med ett snett leende, och fick smak för ett kattigare liv.

On the homeward way they turned into a lane and came to a clump of catnip. True, Omar Ben had tasted the herb before, but dry and in five-cent packages, which was different from the pure article direct from nature's still and exuding its sharp, intoxicating breath. Pete and Omar fell upon it greedily, rolled upon it, wallowed among the scattered leaves, and chewed and chewed till their senses swam in a spirit-dance of ecstasy. Then, after a nap, the two reeled homeward down the road, Pete smiling his twisted smile, and Omar Ben Sufi wrapped in the comforting belief that he was singing tunefully.


Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.
35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   
25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929
17. Läs en novell där någon är rädd — The Shadowy Third ur novellsamlingen med samma namn av Ellen Glasgow
6. Läs en novell vars titel börjar på P — Pingstbrud av Tage Aurell ur "Berättelser, en samlingsvolym".

fredag 22 mars 2019

Katter i konsten

Elizabeth Violet Blackadder


Black Cat with Poppies

Cat in a Box, 2004

Strelitzia and Cat

Cat and Orchid 

Amelia, Black Cat Sleeping


Hong Kong Cat

Cat on a Rug, 1969

Kikko

Kikko on a Rug. 2003

Cats and Poppies

Abyssinian Cat

 Cats and tulips 

Coco Sleeping sketch of tortoise cat, 2003


Fred in a Box, 2003

Cat in a Garden

Cat, 1974

Cat Amongst Tulips


Puskas and Tigger, British postage stamp 1995

Sophie British postage stamp 1995

670

dagar kvar 
i

torsdag 21 mars 2019

Vår!

The first plate of Spring

Spring
Sound the flute!
Now it’s mute.
Birds delight
Day and night;
Nightingale
In the dale,
Lark in sky,
Merrily,
Merrily, merrily, to welcome in the year.

Little boy,
Full of joy;
Little girl,
Sweet and small;
Cock does crow,
So do you;
Merry voice,
Infant noise,
Merrily, merrily, to welcome in the year.

Little lamb,
Here I am;
Come and lick
My white neck;
Let me pull
Your soft wool;
Let me kiss
Your soft face;
Merrily, merrily, we welcome in the year.
                                           William Blake
The second plate of Spring

671

dagar kvar 
i

onsdag 20 mars 2019

672

dagar kvar 
i

människa

(individ av) den zoologiskt till ordningen Primates (herredjur) hänförda arten av jordens levande varelser, Homo sapiens Lin., som utom sin upprätta gång främst utmärker sig gm sin talförmåga, sin högre o. allsidigare intelligens o. sin förmåga av högre andlig utveckling; vanl. tänkt ss. stående över djurriket.
                                                        från SAOB

Woman Reading  

Man blir kanske inte en bättre eller ens i längden en lyckligare människa av att läsa böcker, men man blir mera människa. 
                                                                                              Göran Hägg

tisdag 19 mars 2019

Tetankar


 Time for Tea  
Valentine Cameron Prinsep  

“You have filled my tea with lumps of sugar, and though I asked most distinctly for bread and butter, you have given me cake. I am known for the gentleness of my disposition, and the extraordinary sweetness of my nature, but I warn you, Miss Cardew, you may go too far.” 
                                                                                         Oscar Wilde

Oscar tycks ha haft samma syn på tedrickandet, och tilltugget, som jag har. Tänk om jag kunde bjuda honom på eftermiddagste! 

Väderprognosen är lovande, snart kan jag nog flytta ut i solen när jag ska inmundiga mitt te.  
 673

dagar kvar 
i

måndag 18 mars 2019

674

dagar kvar 
i

söndag 17 mars 2019

675

dagar kvar 
i