onsdag 20 juni 2018

945

dagar kvar 
i
1919

tisdag 19 juni 2018

Ta med en pion på utflykten


Eller åtminstone roten. Det är nämligen både picknickens dag och pionens dag i dag. Jag läser i min pionbok:
Alice Harding, the American peony expert, mentioned herbaceous peony roots being used as food in AD 536, "surley" she wrote, "... the prototype pf some of our modern breakfast foods." In the cause of thorough research I have cooked and eaten as small nugget of peony root. It was fibrous and starchy and had a smell and flavour reminiscent of turnip soaked in wallpaper paste mixed with turpentine. I would prefer not to have it for breakfast every day.

Ha en trevlig utflykt, kanske med något smakligare än en pionrot!


“Once lively peonies now
wind-weary, and ragged 
at the edges, hang their heavy 
crowns; rain on their backs,
one final act, before
detaching from the stem
and falling down.” 
                  Kristen Henderson


946

dagar kvar 
i
1892


måndag 18 juni 2018

Grattis Carolyn och Jeanette!

A canner exceedingly canny
One morning remarked to his granny:
   “A canner can can
   Any thing that he can
But a canner can’t can a can, can he?”
                               Carolyn Wells
Carolyn Wells
18 juni 1862 - 26 mars 1942

Kanske är hon i dag mest känd för sina humoristiska verser, men hon skrev även mycket annat, deckare, noveller, barn- och ungdomsböcker och en bok om hur man skriver deckare.
Låter namnet bekant, kanske är det därför att jag  har skrivit om henne tidigare. De inläggen hittar du om du skriver in hennes namn i sökrutan ovan till vänster.
Du hittar många av hennes böcker både hos Gutenberg Faded Page och Internet Archive.


Advice is one of those things it is far more blessed to give than to receive.
                                                                       Jeanette MacDonald

Och så ett födelsedagsbarn som blev berömd i en helt annan genre:Jeanette Anna MacDonald 
18 juni 1903 - 14 januari 1965

Ingen som man minns, om man inte hunnit en bra bit här i livet   eller om man liksom jag, hade en mamma som brukade sjunga hennes paradnummer.

Piontid


No garden can really be too small to hold a peony. Had I but four square feet of ground at my disposal, I would plant a peony in the centre and proceed to worship.
                                                                                                        Alice Harding

 Alice Harding, Mrs Edward Harding, för att inte förväxla henne med andra med samma namn, har fått både syrener och pioner uppkallade efter sig. Jag vet att hon skrev flera böcker om pioner  de finns i nytryck att köpa hos både adlibris och bokus, när de gavs ut första gången framgår inte   det är allt jag vet om denna dam.

Varför jag tillbringade all den tiden på nätet när jag kunde ha rådfrågat en av mina pionböcker, vet jag inte. Men när jag plockade fram "Peonies," The imperial Flower" av Jane Fearnley-Whittingstall fick jag veta en aning mer. Alice Harding var från New Jersey, bodde delvis i New York, men odlade sina pioner på sina ägor i New Jersey. Man refererar till henne som pionexpert, och hennes böcker kom ut från 1917 och några decennier framöver.


947

dagar kvar 
i
1866

söndag 17 juni 2018

Ljuvliga sommar!

Young Girl Reading
 Henri Martin

“Every book, every volume you see here, has a soul. The soul of the person who wrote it and of those who read it and lived and dreamed with it. Every time a book changes hands, every time someone runs his eyes down its pages, its spirit grows and strengthens.” 
                                                         Carlos Ruiz Zafón

948

dagar kvar 
i
1941

lördag 16 juni 2018

949

dagar kvar 
i
1926


fredag 15 juni 2018

Nedslående?

The Man and the Universe 
Harald Oskar Sohlberg 

A man said to the universe: 
"Sir, I exist!" 
"However," replied the universe, 
"That fact has not created in me 
a sense of obligation." 
                                                           Stephen Crane 

950

dagar kvar 
i
1867

torsdag 14 juni 2018

Strul

Pojkarna i Pohja spela, folk av alla slag får spela - 
Illa lät den strängaleken, glädjedonet gav ej gamman; 
det blev strul på cittrans strängar, gnälligt gnydde tagelstråna, 
sträv och skrällande var tonen, spelet lät förstämt och sprucket. 
                                                   ur Kalevala

Girl with Telephone, 1970
Bernard Chaet

Efter några ovanligt struliga dagar (ändlösa telefonsamtal, och resor till byn i oförrättade ärenden), började jag fundera över ordet strul. Jag försökte erinra mig när jag hörde ordet för första gången, och kom fram till att jag möjligtvis hörde det i tonåren, men jag trodde att det var ett relativt nytt ord.

strul subst. ~et 
ORDLED: strul-et
• ngt som är besvärligt eller fungerar dåligt {→krångel 1trassel 2} ⟨vard.⟩: det har blivit något ~ med posten idag
HIST.: sedan 1906; sv. dial. strul 'oreda; förvirring'

stru`lig adj. ~t 
ORDLED: strul-ig
• som orsakar problem om skeende {→besvärligproblematisk} ⟨vard.⟩: det har varit så ~t hela dagenen ~ unge
HIST.: sedan 1952

stru`la verb ~de ~t 
ORDLED: strul-ar 
SUBST.: strulande; strul
• (ofta med partikeln till) förorsaka problem {SYN. trassla} {→krångla 1} ⟨vard.⟩: nu har han allt ~t till det för sigspelet ~de
KONSTR.: ~ (till ngt)
HIST.: sedan 1970-talet

Både SAOB och NE är överens om att man använt ordet sedan 1906  samtidigt som SAOB ger ett exempel från 1897: Smeden strulade omkull på trappan upp till porten. 

Hm, lite äldre än jag trodde, men det förefaller som om det var först på 70-talet som man började strula, och möjligtvis då använda ordet, som vi gör i dag. Det kan väl ändå inte vara så att det finns anledning att använda ordet oftare i dag än förr i tiden

Det är väl knappast förvånande att man i alla tider haft ord för att uttrycka sina upprörda känslor  och arg har man varit sedan forntiden:

arg [-j] adj. ~t 
1 som känner vrede eller ilska och oftast också visar det; om människor nästan alltid tillfälligt {→förargadond 2uppretad1vred}: argbiggaargsinttvärargpappa är inte ~ på dig längre
BET.NYANS: om djur (och ngn gång äv. om person) äv. vanemässigt~a katter får rivet skinnen ~ ung man
KONSTR.: ~ (på ngn), ~ (över ngt)
HIST.: sedan runspråklig tid; fornsv. argher 'feg; usel; ond; arg'; gemens. germ. ord av ovisst urspr.
irrite´ra verb ~de ~t 
ORDLED: ir-rit-er-ar 
SUBST.: irriterande, irritering; irritation
• orsaka irritation hos ngn {→enerveraförargaförtretareta 1}: det korthuggna svaret ~de henneett ~nde bullerhan var ~d över att behöva vänta
BET.NYANSER: a) med avs. på kroppsdel o.d. framkalla rodnad (eller liknande) hos: ~ inte ögat genom att gnida b) i perf. part. utvidgatstämningen var ~d
KONSTR.: ~ ngn el. ngt
HIST.: sedan 1655; av lat. irritare 'reta; göra intryck på'
ledsen [les`- äv. le`ds-] adj. ledset ledsna äv. lessen [les`-] lesset lessna 
ORDLED: ledsn-are, lessn-are
• som känner sig nedstämd vanl. p.g.a. ngn motgång e.d. {MOTS. 1glad 1} {→bedrövaddyster 1sorgsen}: hans ovänliga svar gjorde henne ~
BET.NYANSER: a) ofta försvagat i artighetsfraserjag är ~ att jag inte kan hjälpa er b) (med prep. ) besviken och förargad (på ngn): han var ~ på vännerna som inte ville hjälpa honom c) (med prep. vid) led, uttråkad: utledsenvara ~ vid livet
KONSTR.: ~ (för el. vid el. över ngt), ~ (att+INF el. SATS), ~ på ngn
HIST.: sedan 1541; bildn. till 1led
besvi´ken adj. besviket besvikna 
ORDLED: be-svik-en
• som upplever känslor vållade av svikna förhoppningar {→desillusionerad}: han var djupt ~ över utvecklingen~ över sitt förspillda livvi är besvikna på myndigheternas hållning
BET.NYANS: om handling o.d.en ~ suck
KONSTR.: ~ (på ngn el. ngt), ~ (över ngt)
HIST.: sedan 1528
förbann´ad adj. förbannat 
ORDLED: för-bann-ad
1 (ej predikativt) som man känner mycket starkt ogillande för {→förbaskad 1} ⟨starkt vard.⟩: din ~e idiotden ~e bilen vill inte starta
BET.NYANSER: a) rent förstärkandelögn, ~ lögn och statistik b) positivt förstärkandeförbannat bra gjort! (adv.)
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. forbannadher
upp`rörd adj. upprört 
ORDLED: upp--rör-da
• som har häftiga fördömande känslor {MOTS. 1lugn 2} {→indignerad}
BET.NYANSER: a) om handling e.d.en ~ protest b) (om sammankomst e.d.) hetsig, stormig: ett upprört fackmöte
KONSTR.: ~ (av el. över ngt)
HIST.: sedan 1760
951

dagar kvar 
i
The White House in 1984, looking northwest