söndag 31 maj 2009


Och här är pingst och sol och paradis,
en helig vind går fram i löv och ris;
här välver livets brunn sitt blomsterflarn,
och saligheten undfå vi som barn.
00000000000000 Erik Axel Karlfeldt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar