lördag 3 augusti 2019

The Night Express, The Story of a Bank Robbery — novellutmaningen -19

26. Läs en novell där det regnar  The Night Express, The Story of a Bank Robbery av Frederick Merrick White ur Golden Stories.

"Rain" 
Mikhail Fiodorovich Larionov

A pelting rain volleyed against the great glass dome of the terminus, a roaring wind boomed in the roof. Passengers, hurrying along the platform, glistened in big coats and tweed caps pulled close over their ears. By the platform the night express was drawn up—a glittering mass of green and gold, shimmering with electric lights, warm, inviting, and cozy.

Jag behöver bara läsa novellens inledande rader för att inse att den kvalificerar sig för årets novellutmaning.
Inte heller behöver jag läsa så mycket längre för att förstå, på ett ungefär, hur den kommer att sluta. Men det förtar inte på något sätt läsglädjen. 
Trevlig förströelse en sommardag, med perfekt väder.

Lästa noveller:
 29. Läs en novell där någon dör/har dött — How He Left the Hotel, ur "Collected Stories" av Louisa Baldwin.
35. Läs en novell vars titel är en allitteration — Possessing Prudence av Amy Wentworth Stone, ur Atlantic Narratives (1918)
34. Läs en novell där ett brev spelar en viktig roll  —  The Case of the Registered Letter av Auguste Groner
12. Läs en novell med ett efternamn i titeln — Dr. Wygram's Son av G. M. McCrie 
31. Läs en novell där det sker något övernaturligt — The Last Séance" av Agatha Christie
18. Läs en novell där det finns en cykel — "The Stout Miss Hopkin's Bicycle", (1911), av Octave Thanet ur novellsamlingen "Stories That End Well"
10. Läs en novell där någon reser med tåg — "A Broken Journey" av Logan Pearsall Smith ur novellsamlingen  The Youth of Parnassus and Other Stories.   
25. Läs en novell som utspelar sig i New York — "Zone of Quiet" ur novellsamlingen Round Up: The Stories av Ring Lardner, 1929
17. Läs en novell där någon är rädd — The Shadowy Third ur novellsamlingen med samma namn av Ellen Glasgow
6. Läs en novell vars titel börjar på P — Pingstbrud av Tage Aurell ur "Berättelser, en samlingsvolym".
14. Läs en novell där det finns en katt — A Night Out, av Edward Peple
38. Läs en novell där något går sönder — The Automatic Maid-of-All-Work, A Possible Tale of the Near Future,  av M. L. Campbell
1. Läs en novell som utspelar sig vid kusten — "The Make-Believe Man", av Richard Harding Davis  
8. Läs en novell vars titel består av tre ord  "Den sanna kärleken" ur "Strömoln", 1883, av Gustaf af Geijerstam.
24. Läs en novell där ett bakverk finns med — "Ellie's Furnishing", ur Helen Reimensnyder Martin, 1907,  (sidan 105) ur "Short stories of America".
27. Läs en novell av en författare vars efternamn börjar på N  — Poor, Dear Margaret Kirby, av Kathleen Norris ur novellsamlingen Poor, Dear Margaret Kirby and Other Storie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar