lördag 21 november 2015

Lördag med Gutenberg

 Naturligtvis är det bra med en tillförlitlig drömbok — men minns man inte sina drömmar, så har man ändå inte så värst mycket glädje av den. Förutom att det är nöjsamt att bläddra i den, i synnerhet som den är illustrerad  och det är den, Den tillförlitligaste Drömboken,  Tryckt hos P. G. Berg, 1854. Och gör man sig omaket att läsa den rätt långa inledningen blir man allmänbildad, för där räknas upp en lång radda med människor från bibeln, mytologin och livet som haft sanndrömmar. De flesta av dem har jag inte hört talas om — och inte är de lätta att hitta i uppslagsverk eftersom man i dag inte stavar deras namn på samma vis som för 161 år sedan. Hecube till exempel stavas nu för tiden Hekabe:

— Hecube, konung Priami gemål, drömde att hon födde en brinnande fackla som förtärde staden Troja, hwilket blef ett förebåd till hans rikes fall, till hans egen och hela hans slägts död.
Heʹkabe (grekiska Hekaʹbē, latin Hecuba), i grekisk myt maka till kung Priamos av Troja, mor till bl.a. Hektor. I trojanska kriget förlorade hon make och många barn och gjordes till slavinna. H:s lidanden och hämnd har behandlats av Euripides i en efter henne uppkallad tragedi
Den här vackra fjärilen, som jag hittade hos "learn about butterflies" heter Eurema hecabe  undrar om den är uppkallad efter drottningen.
 Poeten Simonedas tog en stund att leta rätt på, och jag är inte helt säker på att jag hittade rätt Simonedas, eftersom det tycks ha funnits flera med samma namn. Kanske var det den här snubben.
 — (464 f. C. f.) Poeten Simonedas blef genom en dröm warnad för en stark storm i samma ögonblick, då han skulle gå ombord på ett fartyg. Och i sanning de, hwilka han skulle göra sällskap, omkommo alla på sjön i hans åsyn. Simonidas lyckönskade sig att hafwa anförtrott wården om sitt lif åt en dröm, heldre än ett fartyg, och af erkänsla för denna räddning, gjorde han denna beskyddande dröm odödlig genom ett mycket wackert poem.
Simonides [-mo:ʹ-] (grekiska Simōniʹdēs), född ca 556 f.Kr., död 468 f.Kr., grekisk diktare från ön Keos. Jämte sin yngre samtida Pindaros var Simonides den främste inom den doriska körlyriken, som han förnyade bl.a. genom att i den besjunga ej enbart gudar och heroer eller personliga känslor utan även aktuella idrottsbragder. Också inom andra diktarter var han både framstående och en pionjär. Hans epigram hör till de främsta i europeisk litteratur.
Och så till drömmarna:

Allmänt fruntimmer. Winst och lycka.
Apelsiner. Smärta.
Ta' det lite lugnt med apelsinätandet!
Kabriolet. Lycka för den som sitter uti; förtal mot den som sitter bakpå.

Kaffe. Sorger och beswär.
Kaka. Glädje och winst.
Äter man många kakor till kaffet, så kanske det väger upp sorgerna  fast ännu säkrare är kanske att dricka te! Men bara kanske för så här säger boken om te:
The. Öfwergående bekymmer.
 Kalkon. Någon slägting eller wän blir galen.
Så här i "thanksgivingtider är risken överhängande.
 Måltid. Se en sådan: fattigdom; äta med glupskhet: slagsmål.

 Ost. Motgångar.
 Qwinnor. Trätgiriga: plåga och ledsnad; wackra: ljufwa drömmar; fula: ondt förebud, sjukdom.
 Regnbåge. Sedd i öster: lycka för fattiga och sjuka; i wester: lyckligt tecken för de rika; ser man honom öfwer hufwudet: frukta motgång eller döden för er eller någon i eder slägt.
 Rosor. Se, hafwa eller lukta på under blomningstiden: godt tecken, utom för sjuka; är det i oläglig tid: motsatsen.
 Sallat. Sjukdom om man äter sallat.
Salvia. Se, hålla i handen eller lukta på: arbete och sorg; men för läkare godt förebud.
Senap. Dåligt tecken, utom för läkare.
Undrar varför läkare är undantagna‽
Siffror. Under 90: osäkerhet; öfwer samma nummer: framgång.
 Snigel. Ärofulla embeten.
Somnambul. Nerwös sjukdom.
Weßla. Kärlek till en lättfärdig qwinna.
Wänner. Komma i sällskap med unga personer. Roa sig med dem: hastig owänskap.

Åsna. Ser man någon springa: olycka; har hon stadnadt: sqwaller och förtal; skriar hon: oro och ängslan; betar hon: smärta.
Örter. Fattigdom.

— Jean-Jaques-Roßeau drömde ofta, då han ännu war helt ung, att han war klädd i uniform, hwilket bebådade hans ryktbarhet.
— Natten före slaget wid Waterloo warsnade Napoleon i drömmen twå gånger efter hwarandra en swart katt — tecken till falskhet — som sprang från den ena hären till den andra. Den, hwilken katten öfwergaf, blef nedgjord; hwilket war en sorglig spådom. — Hwem känner icke resultatet af bataljen den följande dagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar