torsdag 12 november 2015

Grattis Mary!

"A Woman has no mighty Obligations 
to the Man who makes Love to her; 
she has no Reason to be fond of being 
a Wife, or to reckon it a Piece of 
Preferment when she is taken to be 
Man's Upper-Servant; it is no Advantage 
to her in this World; if rightly managed 
it may prove one as to the next." 
                            Mary Astell
Mary Astell 
12 november 1666 – 11 maj 1731

Englands första feminist brukar hon kallas, Mary Astell. Så värst mycket vet man inte  om henne — hon var ju "bara en dam", och av den anledningen fick hon inte någon formell utbildning. Familjens pengar lades på broderns studier. Men tursamt nog tog hennes välutbildade farbror sig an hennes utbildning.
I tjugoårsåldern, när båda hennes föräldrar var döda, flyttade hon till London där hon kom att umgås i litterära och intellektuella kretsar.
Hon var en varm förespråkare för kvinnans rätt till utbildning, och skrev flera böcker i ämnet. Hennes första bok " A Serious Proposal to the Ladies, Parts I and II. Wherein a Method is offer'd for the Improvement of their Minds " kom 1694, sedan följde, förutom ett antal pamfletter, ytterligare tre böcker i liknande ämnen.  En förteckning över verk av och om henne finns på "The Online Books Page".
Mary var väl medveten om att de flesta kvinnor var beroende av en äkta man för sin försörjning, men ansåg att hon var bättre rustad för ett äktenskap hon hon var välutbildad, och på så sätt jämnbördig med maken.

Med tanke på att ordet feminist inte har mer än drygt hundra år på nacken, funderar jag över vad hon kallades under sin livstid.
feminist (n.) Look up feminist at Dictionary.com
1892, from French féministe (1872); also see feminism. As an adjective by 1894. Womanist sometimes was tried as a native alternative. Femalist already had been taken as "courter of woman, a gallant" (1610s). Shaw coined hominist for "one who advocates for men the rights and privileges conventionally accorded to women."
sufragetten kom ännu senare:

suffragette (n.) Look up suffragette at Dictionary.com
"female supporter of the cause of women's voting rights," 1906, from suffrage, with French fem. ending -ette, but not in the sense in which it was in vogue at the time.
suffragette. A more regrettable formation than others such as leaderette & flannelette, in that it does not even mean a sort of suffrage as they mean a sort of leader & of flannel, & therefore tends to vitiate the popular conception of the termination's meaning. The word itself may now be expected to die, having lost its importance; may its influence on word-making die with it! [Fowler, 1926]

suffragist (n.) Look up suffragist at Dictionary.com
1822, "advocate of extension of the political franchise in Britain," without regard to gender, or, in the U.S., of voting rights for free blacks; from suffrage + -ist. After c. 1885 especially with reference to voting rights for women.
här i Sverige talade vi om kvinnosakskvinnor innan vi 1924 blev feminister.
kvinn`osakskvinna subst. ~n kvinnosakskvinnor 
ORDLED: kvinno-saks--kvinn-an
• kvinna som är engagerad i kvinnosaken
HIST.: sedan 1896

feminis´t subst. ~en ~er 
ORDLED: fem-in-ist-en
• anhängare av feminismen: feministtidning
HIST.: sedan 1924


bbx
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar