söndag 11 oktober 2015

Vad kom först

verbet eller substantivet?
Det var något jag började fundera över när jag spolade garn.

 spo`le subst. ~n spolar 
ORDLED: spol-en
1 elektrisk ledare som är spiralformigt lindad: induktionsspole;magnetspole
HIST.: sedan 1899; fornsv.
 spole; gemens. germ. ord, trol. besl. mespjäla
2 runt avlångt föremål avsett för upplindning av tråd eller garne.d. {→rulle 2}: trådspole
BET.NYANSER:
 a) spec. om sådant föremål avsett för inslagsgarn vid vävning: hon satte i en ~ med rött garn i skyttelnb) spec. äv. för åstadkommande av lockar i hår: lägga upp håret på spolar c) spec. äv. om (plattare) sådant föremål för upprullning av film- el. ljudband e.d.: filmspolebandet är avspelat och upprullat på högra ~n
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; se 
spole 1
 Att en spole inte nödvändigtvis är spolformad, hade jag klart för mig, men som vanligt, när jag letar på nätet får jag veta mer än jag frågat efter. Som att den basala delen av en fågelfjäder kallas spole, och att spoling kommer av ordet spola:
spo`ling subst. ~en ~ar 
ORDLED:
 spol-ing-en
• oerfaren ung man som anses ouppfostrad e.d.: 
en ung ~
HIST.: sedan 1825; till sv. dial.
 spole 'lång, smal pojke'; samma ord som spole

Första gången jag såg en affisch som uppmanade oss till att spola kröken, trodde jag att det rörde sig om reklam för ett toalettrengöringsmedel — men jag insåg tämligen snabbt att jag nog hade fel eftersom den satt i fönstret till systembolaget.

spo`la verb ~de ~t 
ORDLED:
 spol-ar
SUBST.: 
spolande, spolning
1 (ofta med partikel) låta vatten (eller annan vätska) strömma över ngt, ofta för att rengöra e.d. {→skölja2spruta 2}: ~ (rent) golvet~ av händerna~ skridskobanan
BET.NYANSER:
 a) spec. betr. vattenklosett: någon hade glömt att ~ toaletten b) med konstruktionsväxling: ~ vatten i badkaretc) strömma över: vattnet ~de klipporna
KONSTR.:
 ~ (ner) (ngt)
HIST.: sedan 1741; av nederl.
 spoelen med samma bet.; jfr fornsv.spolning 'överspolning'
2 göra sig av med ngn/ngt som inte längre är önskvärd/önskvärt vard.: de fick ~ den nya medarbetaren~ projektet
KONSTR.:
 ~ ngn el. ngt
HIST.: sedan 1963;
 se 
spola 1
3 (ofta med partikel) snabbt linda upp (ngt) på en spole e.d., vanl. med hjälp av maskin; med avs. på tråd, film, ljudband e.d.:~ upp ny tråd~ över bandet på en större spole~ fram bandet
KONSTR.:
 ~ fram el. upp el. över ngt
HIST.: sedan 1587; till 
spole
Vilket av företeelserna som kom först vet jag fortfarande inte. 

På nätet hittar jag en för mig ny betydelse av ordet spolformad:
"Trist att allting bara slätas ut. Utan att egentligen vilja vara sur gubbe, tycker jag att allting håller på att spolformas. Om man t.ex. åker tåg från Stockholm till Lund, är det nästan omöjligt att avgöra var man är när tåget stannar."

"_ _ _ jag vill skydda mina barn men jag vägrar inse att de måste spolformas och anpassas efter gruppens normer för att få passa in."  
Knubbsäl. Foto: Peder Winding
bilden har jag knyckt från natursidan.se

Sälar är spolformade, liksom mina garnspolar, men jag tycker att det skulle vara trist (rent estetiskt) om vi människor vore spolformade — och ett spolformat samhälle kan jag inte ens föreställa mig.
"Genom anpassning till vattenliv under lång tid har säldjur blivit så olika andra rovdjur att de ofta betraktas som en särskild ordning. De har spolformig kropp, litet huvud med slutbara öron och näsborrar, korta fenlika extremiteter med simhud mellan tårna samt kort svans." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar