söndag 1 maj 2016

Grattis Mother Jones!

No matter what the fight, don't be ladylike! 
God almighty made women and the 
Rockefeller gang of thieves made the ladies.
Mary Harris Jones
1837 - 30 november 1930

Det råder en viss förvirring kring Marys exakta födelsedag. Kanske beror det på att hon ville framstå som äldre än hon egentligen var, vilket gör att hennes födelseår ibland uppges vara 1830 och ibland 1837. Eftersom hon döptes 1 augusti 1837, var hon rimligtvis född i slutet av juli, detta år — men själv valde hon, passande nog, att fira sin födelsedag den första maj. Passande, därför hon kom att ägna större delen av sitt liv åt fackföreningsarbete.
Hon föddes på Irland, men någon gång under hennes tonår, emigrerade hela hennes familj till Kanada för att undkomma svälten som rådde på Irland.
I Kanada fick hon gratis skolgång och utbildade sig till både lärare och sömmerska. Drygt tjugo år gammal flyttade hon till Staterna, där hon så småningom gifte sig, fick fyra barn och arbetade som sömmerska. Under en epidemi med gula febern miste hon både sin make och alla sina fyra barn.
Nu flyttade hon till Chicago, där hon i egen regi började sy åt Chicagos välbärgade damer. Det sägs att det var då hon uppmärksammade de stora klyftorna mellan sina rika kunder, och de fattiga som hon kunde se från sin butik. Hon lade också märke till att hennes kunder inte tycktes bry sig det minsta om dessa sociala orättvisor. 
Jag kan inte tänka mig annat än att Mary redan hade fått upp ögonen för hur illa samhället behandlade sina arbetare och de arbetslösa, eftersom hennes make hade varit aktiv inom fackföreningsrörelsen.
Återigen drabbades Mary av ett hårt slag, under den stora branden i Chicago 1871, förstördes både hennes företag och hem av branden. Det var nu Mary börja hjälpa arbetare att organisera strejker — då, liksom nu, var fackföreningsarbete illa sett i USA, och Mary hamnade flera gånger i fängelse, men gav aldrig upp detta arbete. Ända till sin död arbetade hon för att "hennes pojkar" skulle få en lön som det gick att försörja en familj på. En lön som skulle göra det möjligt för kvinnorna att vara hemma och ta hand om barnen. För trots sina radikala idéer var sympatiserade hon inte med samtidens kvinnosaksrörelse. Med tanke på att det inte fanns någon barnomsorg (då heller), kan jag förstå hennes tanke att barnen skulle hållas från gatan.
Hennes memoarer, The Autobiography of Mother Jones finns att läsa på nätet.

I asked a man in prison once how he happened to be there and he said he had stolen a pair of shoes. I told him if he had stolen a railroad he would be a United States Senator.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar