tisdag 30 oktober 2012

Eld - något dunkelt

ELD: HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. elder; gemens. germ. ord av dunkelt urspr.

Now stir  the fire, and close the shutters fast,
Let fall the curtains, wheel the sofa round,
And, while the bubbling and loud-hissing urn
Throwes up a steaming olumn, and the ups,
That cheer but not inebriate, wait on each,
So let us welcome peaceful evening in.
                                                                                   William Cowper

Johannes och jag är överens om att det är trevligt att sitta med sina vänner vid en brasa. I motsats till mig, tycker förstås Johannes att det är självklart att man gör det. Det tog en stund för honom att inse att alla människor inte har tillgång till en spis som kan eldas med ved. Men nu när han tittat närmar på olika moderna sätt att värma sina bostäder, är han eld och lågor för de arbetsbesparande tekniker vi har, även om han (liksom jag) är chockad över dagens kostnaderna för att värma upp ett hus.

I hopp om att vi ska kunna förmå några av våra vänner att samla sina vänner kring en brasa för högläsning (från riktiga böcker som kräver att man vänder blad), presenterar vi i dag en bok om eldstäder: “Making a Fireplace, av Henry H. Saylor, från 1913.

Förord är ofta lång och träliga, men här håller jag med om vartenda ord (och då måste det ju vara ett bra förord), så här börjar det:
In a book of this kind there is no particular need for dwelling at length on the desirability of having a fireplace. That will be taken for granted. It is enough to say that in these days a home can scarcely be considered worthy of the name if it does not contain at least one hearth. There is some inexplicable quality in a wood fire that exerts almost a hypnotic influence upon those who eagerly gather about it. The smoldering glow of the logs induces a calm and introspective mood that banishes all the trivialities and distractions of the day’s work and gives one an opportunity to replenish his store of energy for the coming day. 
Boken visar bilder av eldstäder, talar om allt, från olika konstruktioner, till nödvändiga tillbehör och hur man bygger en brasa.
På tal om hur man förvarar veden, nära eldstaden, får vi detta tips:
Two or three houses that I have known had a very simple rough dumbwaiter running from the cellar up into a window-seat. This could be loaded with fuel, hoisted into position and locked there until the fuel was needed.
Verkligen något att ta’ efter — så synd att jag inte har en källare! bra`sa subst. ~n brasor 
ORDLED: bras-an
• mindre, uppgjord eld avsedd att värma och skapa stämning; vanl. i öppen spis e.d. men äv. i det fria {→fyr 2}: majbrasa; stockvedsbrasa; tända en ~; göra upp en ~; en munter ~ brann i spisen
BET.NYANS: utvidgat om material (ved) avsett att bilda brasa: det ligger en färdig ~ av björkved och väntar i spisen
HIST.: sedan 1681; svenskt ord; till sv. dial. brasa 'spraka, brinna'; av ljudhärmande urspr. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar