tisdag 24 mars 2020

Om Nymans flora

Water Lilies 
 Constance Dutton Thompson, (1882–1952)

V

Paradiset som semesterort
är den mest enkelriktade trafikmiljö
man kan tänka sig
och påminner på så sätt om historien
eller om den vita näckrosen
i Nymans flora från 1867,
Kapitalets år:
” ’Vaknar’ kl. 7 på morgonen
(på mindre soliga ställen kl. 8–9),
reser blomstängeln
och höjer den öppnade blomman
något öfver vattnet
(’på det pollen må oskadadt kunna nå märket’)
sluter blomman,
men löst, kl. 3–4 e.m.
och sänker den åter
till vattenytan (’somnar’).
Icke sällan träffar man
neruti blommorna
smärre insekter döda,
hvilka troligen omkommit
genom den kolsyra,
som lärer ymnigt utvecklas
i densamma.”
Liknelser utvecklas lätt fel
ett ’som’ eller ett ’såsom’
med brister som förstoras
på omvägar som en återkommen lust
en fruktansvärd glädje
en kolsyrestorm
och för många cigarretter
eller tankar eller ord


VI

Varje pilgrimsled
eller dygdeväg
har sina opålitliga ställen
som är välbekanta
Det märkliga är att dysterhet
så lätt kan slå över
i skamlös fröjd
i diktade rader
och att det är så svårt
att kontrollera
när det sker
Det sker till exempel
inte just här
En sluttande väg håller
tröttheten borta
Det triviala och det ofattbara
håller jämna steg
                 Gunnar D Hansson

2 kommentarer: