måndag 14 maj 2018

I dag för 222 år sedan

vaccinerad Edward Jenner sin trädgårdsmästares åttaårige son mot smittkoppor. Det var den första vaccinationen, och med sitt vaccin lyckades han nästan utrota smittkoppor i Europa. 
Nu kan jag bara hoppas att vaccin mot ebola och HIV röner samma framgång!
Dr Jenner performing his first vaccination on 
James Phipps, a boy of age 8. 14 May 1796
Ernest Board 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar