tisdag 9 augusti 2016

Vem ska man tro på?

Journalisten på radion, eller datorns stavningskontroll?
I det här fallet, inte på någon av dem! Men hur ska man veta det? Lyssnar man på ett nyhetsprogram, och hör ett ord man aldrig tidigare hört, så kan jag tänka mig att man tror att det heter så. Råkar det vara en ambitiös person som genast skriver ned krutdunk, för att inte glömma det, och datorn snabbt ändrar det till krutduns, kan jag tänka mig att man blir lite konsternerad.

kru`tdurk subst. ~en ~ar 
ORDLED: krut--durk-en
• krutmagasin särsk. på fartyg
BET.NYANS: vanl. överfört i uttr. för pol. situation på gränsen till revolution e.d.de sociala missförhållandena gör landet till en pyrande ~
HIST.: sedan 1752

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar