måndag 29 augusti 2016

Grattis Oliver!

Oliver Wendell Holmes 
29 augusti 1809  - 7 oktober 1894

Ännu en klok författare — och en av mina många favoriter.  Och inte bara min favorit, han var mycket läst och uppskattad under sin livstid. 
Poesin, författandet och föredragshållandet var en bisyssla för denne läkare, som liksom sin ungerske kollega Ignaz Philipp Semmelweis framförde den kontroversiella tesen att läkare kunde föra streptokockinfektioner från en patient till en annan, och på så sätt förorsaka barnsängsfeber.
Många av hans böcker finns hos Gutenberg — läs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar