onsdag 6 april 2016

Om våren

Titta noggrant —
lommeört blommar
invid staketet
 
 Matsuo Bashō
1644 – 1694 

Det finns knappast någon som aldrig sett en lommeört, för det är ett av de vanligaste ogräsen här i landet. Men jag får vänta lite till innan den blommar på mina breddgrader. 

"För skidorna kallar allmogen örten stundom Herdepungar, Nåldynor; i södra Sverige Lomme- eller Taske-gräs. Också är det egentligen genom dessas temligen egna skapnad, som växten gör sig något bemärkt; kanske äfven, strax om våren, med sin vackra bladrosett. Men blommornas mindre ansenlighet ersättes af en blomning, som räcker, vanligen genom flera generationer, så länge marken är bar, och af växtens förmåga att trifvas på nästan alla lokaler, i nästan alla klimater, och hvari knappt någon annan fanerogam torde kunna mäta sig med Pungörten."
Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

haiku [haj´-] subst. ~n ~er 
ORDLED: haik-un
• typ av enkel, treradig (japansk) dikt
HIST.: sedan 1980; av jap. haiku med samma bet., till hai 'nöje, förströelse' och ku 'vers'

Redan på 1100-talet skrev man haikuer, men inte förrän i slutet av 1800-talet började man använda termen haiku.
Bashō anses vara den moderna haiku-poesins fader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar