fredag 8 april 2016

Golvad

Jag har nått den aktningsvärda åldern, då det inte är helt enkel att ta sig upp från golvet, om jag planterat mig där, så här sitter jag som en åsna mellan mina boktravar. 
De här skåpen har länge varit ett dåligt samvete, att det fanns mest läromedel där, visste jag — men att det var så intressant var jag inte beredd på. Min tanke var att jag snabbt skulle vräka ut allt, och göra mig av med det som är ointressant. Det stora problemet är att det mesta är intressant — för "Stadga för folkskoleseminarierna, av den 18 juni 1937" är mycket mer intressant än jag trodde, när jag fann boken, och i "Undervisningsplan för rikets folkskolor" (från 1955), fastnar jag i kapitlet om hemkunskap och hushållsgöromål". Jag lär mig att "undervisningen skall vara aktuell, eleverna bör få del av de nya rön som göres, t.ex. på hemforskningens område och inom livsmedelsindustrin", och "lärjungarna bör få klart för sig, att reklam kan vara mer eller mindre vederhäftig".
Vidare ska de lära sig att laga nyttig och prisbillig mat och "traktens egna produkter bör i så stor utsträckning som möjligt komma till användning, varvid alster från skolträdgården eller hemträdgården utnyttjas, där så låter sig göras".
Och vem kan motstå ett häfte med titeln "Creative intelligence"? I artikeln "Eastern and Western Roots of Modern Science" får jag lära mig att man redan omkring år 100, vår tideräkning, konstruerade en seismograf i Kina. Men jag medger att jag inte förstod hur den fungerade förrän jag hittade en artikel på nätet som beskrev det bättre, än min tidskrift.
Chang Heng's Dragon Jar
Around 132 AD, Chinese scientist Chang Heng invented the first seismoscope, an instrument that could register the occurrence of an earthquake. Heng's invention was called the dragon jar. The dragon jar was a cylindrical jar with eight dragonheads arranged around its brim; each dragon had a ball in its mouth. Around the foot of the jar were eight frogs, each directly under a dragonhead. When an earthquake happened a ball dropped from a dragon's mouth and was caught by the frog's mouth.
Vill du läsa mer om denna tidiga seismograf fungerade, så hittar du artikeln här.
Nu återstår två saker: att ta ställning till vad jag ska göra med böckerna, och att kravla mig upp från golvet. Både livet och golvet är hårt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar