onsdag 26 december 2012

Grattis Staffan!

väv av Märta Måås-Fjetterström

 Den arme Staffan har ju blivit detroniserad av Lucia, och är numera bara en stjärngosse på tampen i hennes följe. Så låtom oss fira honom i dag genom att nynna på staffansvisan — staffanssjungningen ägde ju ursprungligen rum den 26 december.
Historiska museet har en läsvärd text om Staffan Stalledräng.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar