onsdag 23 mars 2016

Grattis Bette!

Bette Nesmith Graham 
23 mars 1924 – 12 maj 1980

Egentligen ville Bette bli konstnär, men som ensamstående mamma blev hon tvungen att arbeta som sekreterare för att försörja sig och sin son. Detta i början av 50-talet, när den elektriska skrivmaskinen just gjort sitt intåg. Vi som nyttjat slika maskiner vet att de inte bara surrar uppfordrande, var man inte väldigt slagfärdig, så hade man ett himla sjå att rätta sina snedsteg på tangentbordet, utan att förstöra papperet. Eftersom Bette målade på sin fritid, visste hon att enklaste sättet att ändra något i sin målning, var att måla över det. Hemma i sitt kök gjorde hon, med hjälp av sin mixer, en blandning baserad på vattenlösning tempera, som hon såg till att den fick samma färg som företagets brevpapper. Den blandningen fungerade så väl att hennes chef aldrig märkte när hon korrigerat sina fel. Andra sekreterare bad att få använda hennes vätska som hon i början kallade "Mistake Out", och som hon började tillverka för försäljning parallellt med sekreterartjänsten. 
Men så en dag 1958, gör hon ett fel (av vilken art, framgår inte), och blir avskedad — vilket gjorde att hon fick mer tid att utveckla sitt företag med, vad som nu kallades "Liquid Paper". Hon fick hjälp av sonens kemilärare att utveckla sin produkt och företaget växte, 1967 hade det en millionomsättning, och fortsatte att växa. När en ny fabrik byggdes, såg Bette till att det fanns daghem och bibliotek på området.

Det finns rätt många, och korta artiklar om Bette, på nätet — problemet när jag ska redogöra för dem, är att det förekommer en hel del motsägelsefulla uppgifter i dem. Jag har försökt att balansera mellan dessa utsagor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar